Open uri20150704 3 71mt9e?1436007787

Ricardo Varela (Lugo, 1955) es secretario de
Organización de los socialistas gallegos desde el 2004.
Ha sido clave en el resurgir del PSdeG en la provincia
de Lugo. En estas elecciones, como en el 2001, también
figura como número uno de la candidatura por su
provincia.

1 Anónimo 10/07/2015 10:14

Simpatizo co PSDG, pero algún dirixente Como Paco Vázquez, Ventura P. Mariño ou algúns concellais de Lugo, que desprecian reiteradamente o idioma galego, fan que o final nunca me decida por votalles. E tan dificil ser un partido galeguista como o PSC?

2 Anónimo 10/07/2015 10:14

¿que pensa facer en canto a defensa do topónimo ilegal La Coruña polo seu alcalde, o socialista Paco Vázquez?, ¿aplicarán a lei de normalización lingüistica?

3 Anónimo 10/07/2015 10:14

¿QUE OPINA DE LO QUE ESTA HACIENDO SU PARTIDO CON LA COMARCA DE FERROL GRACIAS A LAS GRANDES IDEAS DE SU PRESIDENTE?

4 Anónimo 10/07/2015 10:14

Que pensa fazer o PSOE para a normalização do português da Galiza?

5 Anónimo 10/07/2015 10:14

¿Porque o PSOE non actua con unha minima disciplina cos seus militantes destacados que queren boicotear o futuro do cambio galego?

6 Anónimo 10/07/2015 10:14

¿Que acontece no seo de XSG que non son quen de mobilizar e traballar na campaña e están a desincentivar a participación da mocidade galega coa súa apatía?

7 Anónimo 10/07/2015 10:14

cuál va a ser la política de su partido en cuanto a la protección animal, sobre todo la política de perreras de animales urbanos?

8 Anónimo 10/07/2015 10:14

¿No cree que Paco Vázquez hace flaco favor a su partido con sus declaraciones antigalleguistas?

9 Anónimo 10/07/2015 10:14

Supoño que o PSdeG agradece a campaña mediática do grupo PRISA para aupalo á Presidencia da Xunta. Non é?

10 Anónimo 10/07/2015 10:14

Qual será o papel que jogará Franbcisco Vázquez num hipotético acordo de governo entre BNG e PSOE? Tentará eviyar o BNG por todos os médios? Acatará as ordens de Madrid?

11 Anónimo 10/07/2015 10:14

Onte en Lugo estabas moi guapo pero... ¿que che pasaba cos micrófonos home?

12 Anónimo 10/07/2015 10:14

No PSdG-PSOE din que van aumenta-lo financiamento da Universidade ¿acabarán primeiro coas oligarquías ou será para financiar os seus 'chiringuitos' coma o de Dereito na UdC ou o de Políticas na USC?

13 Anónimo 10/07/2015 10:14

¿Cuantos millones van a destinar, si gobiernan, para financiar su 'zulo' de la Fundación Iniciativas 21?

14 Anónimo 10/07/2015 10:14

Son un mozo galego que tivo que emigrar a Cataluña hai dous anos porque en Galicia non había traballo, ¿que van face-los socialistas para que os milleiros de mozos/as coma min podamos retornar?

15 Anónimo 10/07/2015 10:14

Son un estudante do rural que sempre queda sen beca porque me din que a leira dos meus pais é unha renda alta, ¿están dacordo vostedes con pedi-la transferencia total da política de becas a Galicia?

16 Anónimo 10/07/2015 10:14

O 'libro blanco' do MAP para a reforma dos gobernos municipales pide competencias en urbanismo para os concellos, ¿está dacordo con este modelo único para Galicia?, ¿non o cre especulativo?, ¿non pensa que será crear máis caciques e vividores da política?

17 Anónimo 10/07/2015 10:14

¿Cales son as propostas do seu partido para a normalización do noso idioma?

18 Anónimo 10/07/2015 10:14

Na reforma do Estatuto de Autonomía, ¿apoiaría o seu partido, como fai en Catalunya, a denominación de 'Nación' para Galiza?

19 Anónimo 10/07/2015 10:18

Se España é "una nación de naciones", ¿apoiaría so seu partido referendo de independencia en situacións de Paz, como acontece en Catalunya ou en Galiza?

20 Anónimo 10/07/2015 10:18

O vindeiro mércores 15 Zapatero estará na Coruña, ¿cre que nos reserva algunha sorpresa de última hora?

21 Anónimo 10/07/2015 10:18

Quedan xa cinco días de Campaña, ¿teñen algunha promesa sorpresa gardada na chisteira?

22 Anónimo 10/07/2015 10:14

Touriño convence, pero non ilusiona ¿cre vostede acertaron co candidato?

23 Anónimo 10/07/2015 10:14

Soy socialista, militante, y Paco Vázquez me parece un derechoso, fascista y retrógrado, como contra los que combatió mi padre en el '36, ¿cuando lo vamos a expulsar?

24 Anónimo 10/07/2015 10:18

Estou moi ilusionado con esta campaña Ricardo, e creo que imos a gañar, pero, ¿e se non se consegue?, ¿marcharán todos os que hai agora con Emilio e chegará a renovación de verdade, ou pilotará Vázquez outra vez para volvernos ás catacumbas?

25 Anónimo 10/07/2015 10:18

Soy una mujer joven, de 26 años, y acabo de terminar la carrera. Mi novio y yo quisiéramos formar una familia, pero no sabemos cómo, ¿cuales son sus propuestas?

26 Anónimo 10/07/2015 10:14

Con el PP: Vivienda = especulación. ¿Que piensan ustedes hacer para cambiar esto?

27 Anónimo 10/07/2015 10:18

Y usted, señor Varela, ¿porque se move?

28 Anónimo 10/07/2015 10:18

Estoy indeciso y quisiera que usted me dijera la mejor razón que se le ocurra para votarles el próximo 19 de junio

29 Anónimo 10/07/2015 10:18

Explíqueme algo sobre su política de juventud, por favor. Carlos Rodríguez

30 Anónimo 10/07/2015 10:18

Una pregunta de un ciudadanos curioso: ¿como hay que hacer para ir al Parlamento a ver los Plenos?, ¿y para hablar con los políticos?, ¿y para ir al debate de la Autonomía? Gracias

31 Anónimo 10/07/2015 10:18

Son un gandeiro farto xa de tanta desestruturación do sector, de tanta cota e de tanta multa, ¿cales son as súas propostas para arranxar esta desfeita?

32 Anónimo 10/07/2015 10:18

El 'tren bala' será el más lento de España. Si les votamos a ustedes ¿mejorarán el proyecto?, ¿traerán un transporte ferroviario digno para Galicia?

33 Anónimo 10/07/2015 10:14

Las gasolinas están con impuestos de la Xunta porque no sabe hacer las cosas bien. ¿Quitarán ustedes este impuesto injusto?

34 Anónimo 10/07/2015 10:18

Os pensionistas estamos fartos de vivir para esperar, tirados nos corredores dos hospitais. ¿Farán algo vostedes coas listas de espera?

35 Anónimo 10/07/2015 10:18

¿Puede prometerme que harán incompatible para el personal médico el ejercicio simultáneo en la sanidad pública y en la privada?

36 Anónimo 10/07/2015 10:18

Os psicólogos seguimos esperando o cumprimento das súas promesas: ¿para cando seremos profesionais médicos?

37 Anónimo 10/07/2015 10:18

Medidas de ustedes para el deporte gallego de base. Gracias

38 Anónimo 10/07/2015 10:14

Normalización lingüística. ¿cales son as súas apostas para dignifica-lo noso idioma?

39 Anónimo 10/07/2015 10:14

Van vixiar as prácticas do PP no carrexo dos votos? Gracias

40 Anónimo 10/07/2015 10:14

soy un gallego que voto en Uruguay, quiero preguntar que ayudas planeean a los que vuelven a Galicia, hoy que ayuda hay.gracias y suerte

41 Anónimo 10/07/2015 10:14

SI GANAMOS, VOLVERA A GOBERNAR EL PP COMO EN MI CIUDAD VIGO, AL PRIMER DESACUERDO EN UN NOMBRAMIENTO CON LOS DEL BLOQUE COM HIZO SU QUERIDO MARIÑO?

42 Anónimo 10/07/2015 10:14

Inicio del encuentro

43 Anónimo 10/07/2015 10:14

Por que no sacn en la campaña el tema de haber sido Fraga ministro de Franco?

44 Anónimo 10/07/2015 10:14

¿Como analiza vostede o feito de que, dada as tendencias de voto,o voto socialista é tamén un voto nacionalista e o meu voto non pode ser unicamente socialista?

45 Anónimo 10/07/2015 10:14

Inicio del encuentro

Ricardo Varela:

Moi bos días a todos os internautas que están conectados a este chat hoxe pola mañá.

46 Anónimo 10/07/2015 10:14

¿Que opina de que los jovenes gallegos ya con 22 años tengan que emigrar a otros paises debido a que en galicia no se les da la oportunidad de trabajar?

Ricardo Varela:

A emigración dos xóvenes galegos, 15.000 cada ano, é un dos máis graves problemas que está a sufrir hoxe Galicia. Primeiro, polo que supón de sacrificio individual dos que teñen que emigrar. Segundo, polo que supón de pérdida para un país quedar sen a xente que ten que asumir o futuro dentro duns anos. Só un cambio radical nas políticas económicas e sociais de Galicia posibilitarán que a creación de empresas tecnolóxicamente avanzadas e competitivas poida absorver esa man de obra cualificada que estamos formando e expulsando.

47 Anónimo 10/07/2015 10:18

Bos días. En Galicia somos grande número de profesores interinos que non temos estabilidade ningunha aínda que algúns leven másid e 15 anos no ensino. ¿Que política vai adoptar o seu partido con respecto ó tema das interinidades na educación? Atentamente:

48 Anónimo 10/07/2015 10:18

Dígame, ¿cal cre vostede que é o presidente que ofrece o PP para Galicia: Fraga, Rajoy, Feijoo, Cuiña, Baltar, Cacharro...?

Ricardo Varela:

o partido Popular hoxe non é un partido en estricto senso. É un conxunto de tribus provinciais con señores feudais que permanentemente están á liorta. Por eso o PP non presenta hoxe ningún candidato á presidencia. Presenta a inestabilidade, a división e a confrontación dentro do PP. Hoxe mesmo Núñez Feijoo e Cuíña se cruzan navallazos nos medios acerca de quen debe ser o sucesor de Fraga. Galicia apostará seguro por un cambio de formas e de talante, e o sucesor de Fraga será Emilio Pérez Touriño.

49 Anónimo 10/07/2015 10:18

Bos días. ¿No caso de unha maioría entre vostedes e o BNG, compartirían a presidencia (dous anos un, dous anos outro) ou sería un so presedente o que estuvera toda a lexislatura? - Gracias

50 Anónimo 10/07/2015 10:18

Seguiremos padeciendo las fundaciones comarcales o caminaremos hacia una auténtica comarcalización de Galicia?

Ricardo Varela:

o goberno galego leva moito tempo dando bandazos ao respecto da reestructuración territorial e administrativa de Galicia. Ten posto en marcha órganos administrativos de carácter comarcal competindo con institucións públicas do mesmo ámbito, e traballando cada un polo seu lado. O próximo goberno terá que facer reforma inmediata na lei de ordenación do noso territorio e nun proxecto de ordenación administrativa que impida que se produzan esas duplicidades e que se perdan os esforzos do goberno galego en organismos absolutmente esteriles.