Open uri20150704 3 15y4a7o?1436006707

La candidata del PP a la alcaldía de Lugo y ex
conselleira de Xuventude e Familia apostó por crear en Lugo
unos centros en los que consultar Internet y por que todos
los jóvenes lucenses -universitarios o no- puedan hacer
prácticas en empresas de la ciudad. Optó también por
fomentar Lugo como destino turístico y declarar el 2004 como
'Año de la Muralla'

1 Manuela López Besteiro 09/07/2015 13:14

Quero aproveitar esta invitación que se me fai para dirixirme aos internautas. Queremos apostar por que os rapaces e as rapazas de Lugo teñan acceso a Internet. Por eso propoñemos a creación duns centros que permitan este acceso a través dunhas tarxetas, con independencia de que cadaquen teña tamén acceso a rede nas súas casas. Para permitir que todo o mundo poda aproveitar as oportunidades e a información que existen en Internet.

2 Anónimo 09/07/2015 13:14

soy joven, universitario y gay, qué planes tienen usted y su partido para mí y mis colectivos

Manuela López Besteiro:

A xuventude en Lugo, que é unha cidade con moito peso da poboación mayor, representa o futuro. Por eso hai que apostar pola xuventude. No programa comprometémonos a facer un plan integral que resposte ás súas preocupacións: vivenda, emprego e a utilización do ocio e o lecer. Dentro destes tres ámbitos temos respostas. En todos os barrios da cidade a xente nova debería poder exercer estas posibilidades. Temos un programa deportivo que inclúe a existencia de instalacións adecuadas, e temos unha especial preocupación por todos os rapaces novos que se incorporan ó traballo. Crearemos un banco especial cos datos existentes sobre a demanda de traballo e trataremos de utilizar o programa Labora. Apostamos pola vivenda xoven, tanto en réximen de aluguer como de compra, requerindo este compromiso unha colaboración co Instituto Galego de Vivenda e Solo para destinar vivendas restauradas e de protección social para os xóvenes. No ámbito universitario, eu personalmente solicitei unha discriminación positiva para o campus de Lugo. No próximo curso se porán en marcha duas novas titulacións que non existen nas facultades do norte de España: Inxeniería técnica de Topografía -e co segundo ciclo- e a Inxeniería de Transportes e Serviciós Urbáns. Se trata do campus no que se crearon un maior número de titulacións. Hai que apostar pola Informática, a Biotecnoloxía e outras que permitan que haxa un maior número de alumnos no campus e que se poidan quedar a traballar en Lugo. Ao mesmo tempo hai que impulsar actividades culturais de calidade para que os universitarios se queden na cidade os fins de semana e formen parte de verdade de Lugo. En relación co terceiro aspecto, no Partido Popular preocúpanos as persoas independentemente do xénero ou da súa orientación sexual. Personalmente considerome respectusa con tódalas eleccións ou determinación personal.

3 Anónimo 09/07/2015 13:14

El actual equipo de gobierno municipal nos ha prometido a los vecinos de Avda de Fontiñas el " Parque dos paxariños". ¿ Tendremos parque algún día?

Manuela López Besteiro:

Considero que o Parque dos paxariños, que foi prometido como un dos obxetivos prioritarios do equipo de Goberno actual, e do que o señor Orozco dixo que era unha das súas primeiras accións de Goberno, sigue sendo -tras catro anos- un zarzal. Si os lucenses me conceden a súa confianza, será, dende logo, o parque que tódolos veciños das Fontiñas precisan. Unha zona hoxe moi poboada, con serios problemas de tráfico e falta de limpeza. Pero ademáis tamén me comprometo a que terá un centro social e unha guardería, e traballaremos para que teña os aparcadoiros que precise.

4 Anónimo 09/07/2015 13:14

¿vai seguir adiante co proxecto da planta de compostaxe?

Manuela López Besteiro:

Sobre o proxecto me teño manifestado en varias ocasións. Preocúpame que un problema que tiñamos resolto -o das basuras en Lugo- se volva a convertir nun novo problema. Penso que os lucenses teñen dereito a saber que vai a repercutir cun incremento do 90% na tasa da recollida de basuras. Porque ese incremento do costo serán cartos dos lucenses que se podrían utilizar para outros fines, como rebaixar o recibo da auga. Preocúpame tamén, porque lles preocupa aos lucenses, saber en que lugar se vai instalar o vertedoiro que é preciso construir. Porque en realidade non hai ningunha garantía de que non se xerarán malos olores.

5 Anónimo 09/07/2015 13:14

¿realmente cree que su política de puerta a puerta puede superar la popularidad del candidato socialista, sr Orozco?

Manuela López Besteiro:

Estamos dirixíndonos a todos os lucenses, porque creemos que é un deber democrático que nos poñamos en contacto con todos eles para escoitalos, para recoller as súas preocupacións e para que escoiten, se queren, as nosas propostas. Estou moi agradecida a todos os meus veciños porque a acollida que nos están a dispensar é especialmente amable.

6 Anónimo 09/07/2015 13:14

hace pocos días Ana Botella, dijo que tenía la conciencia tranquila con respecto a la guerra, ¿tiene usted la conciencia tranquila con respecto al desastre del prestige y la guerra?

Manuela López Besteiro:

Creo que o accidente do Prestige foi un gran desastre do que os galegos podemos e debemos sair reforzados, como pobo unido con capacidade de resposta. O Plan Galicia vainos a permitir situarnos de unha vez no século XXI no ámbito no que máis o precisaba a nosa comunidade: as comunicacións. Para Lugo representa unha oportunidade histórica por canto a Autovía do Transcantábrico, a de Lugo-Ourense e Lugo-Santiago, xunto coa primeira fase da Autovía Lugo-Monforte, que vai construir a Xunta, sitúan a Lugo como punto estratéxico de comunicación de todo o norte de España, e en concreto con Asturias, Castela e León e o resto de Galicia. O AVE, ca súa continuación a A Coruña, e o enlace con Ponferrada, eran aspiracións de todos os lucenses e serán pronto unha realidade gracias ao Plan Galicia. En relación coa guerra, eu considérome tan pacifista como o que máis e chámame a atención que baixo bandeiras pacifistas se tiraran pedras contra as sedes do Partido Popular. En todo caso, recordo que toda a guerra que están facendo os exércitos españois é loitar contra a situación de urxencia sanitaria creada no Iraque.

7 Anónimo 09/07/2015 13:14

gustaríame saber se vostede condena a represión de Fidel Castro en Cuba, e a que levou a cabo Franco aquí en España, aínda que o seu partido nunca condenase expresamente o réxime franquista

Manuela López Besteiro:

Dende logo condeno a represión de Fidel Castro, así como calquer outra, incluida a do réxime de Franco. Paréceme absurdo o intento de algúns de seguir resucitando un réxime que xa non lle di nada a moitísimos españois e que seguro que será xuzgado pola historia.

8 Anónimo 09/07/2015 13:14

Hola Manola: Cómo che vai? Pois agardo que moi ben! Qué che parece a idea de que os alcaldes non deben de levar maís de oito anos na alcadia, debido a que pronto convértense a unhos caciques e logo non entra a sangre nova?

Manuela López Besteiro:

Moitas gracias por ese desexo de que me vaia ben. Oito anos poden ser máis que dabondo para poñer en práctica os proxectos. Se ben non ben non ten porqué haber unha relación directa entre a eficacia como xestor público e a duración do cargo: hai alcaldes que o están a facer moi ben e van pola terceira ou cuarta lexislatura e outros que en catro anos amosaron dabondo a súa ineficacia. A mín paréceme moi positiva a renovación, e nos apostamos por unha lista na que está presente moita xente nova. Pero tamén consideramos a experiencia como un valor.

9 Anónimo 09/07/2015 13:14

Qué opinión lle merecen qué se inauguren á última hora obras nas que tiveron catro anos para facerse?

Manuela López Besteiro:

Paréceme que é unha falta de planificación e preocúpame menos o electoralismo con que se están a inaugurar, por exemplo, oitenta bombillas, que as molestias que están a causar a todos os lucenses a realización sen planificación de obras que non se fixeron nestes tres últimos anos e se están a poñer en marcha nestes días.

10 Anónimo 09/07/2015 13:14

¿Qué le piden los lucenses con más asiduidad durante sus visitas a los barrios?

Manuela López Besteiro:

Los lucenses nos manifiestan, en general, sentirse bastante abandonados. En materia de seguridad, y nosotros proponemos planes específicos en esta materia, de limpieza, de servicios a las personas -piden centros de día, centros de atención a personas dependientes, guarderías para compatibilizar la vida laboral y familiar-, y muy especialmente una reordenación del tráfico y aparcamientos. En algunos casos concretos también me piden aceras y mejoras en el servicio de iluminación.

11 Anónimo 09/07/2015 13:14

¿Qué medidas para el fomento del empleo joven aplicará en su programa ?

Manuela López Besteiro:

Quizá por mi experiencia en la Consellería, el empleo -especialmente el de los jóvenes y las mujeres- es una de mis mayores preocupaciones. Necesitamos suelo industrial para que las empresas se instalen en Lugo, porque es la primera condición para que se cree empleo. Nos hemos comprometido a poner en la ciudad dos millones de metros cuadrados de suelo industrial y a atraer empresas a la ciudad, apoyados por los incentivos del Plan de Revitalización Económica de la Xunta. Modestamente quiero decir que algo tuve que ver en la decisión de la consellería de Economía de declarar como uno de los ejes prioritarios el de Begonte-Lugo-Corgo con incentivos muy importantes para las empresas que se instalen allí. Pero también apostamos porque en el casco histórico se puedan instalar empresas lideradas por jóvenes y por los programas de fomento de autónomos y jóvenes emprendedores. Incrementaremos de forma sustancial las escuelas taller y los programas Labora, y colaboraremos con los centros de Formación Profesional y los de la Fundacíon San Calixto y el Centro de Formación Profesional de la Cámara para que todos los jóvenes puedan realizar sus prácticas profesionales en empresas de Lugo con contratos de un año de duración. Igualmente apostaremos porque todos los universitarios lucenses puedan tener un periodo de prácticas en empresas lucenses.

12 Anónimo 09/07/2015 13:14

buenos dias , mi pregunta es en materia de seguridad ciudadana , tiene usted pensado aumentar la plantilla de la policia local , gracias un saludo

Manuela López Besteiro:

La seguridad ciudadana es una de mis mayores preocupaciones, porque es una de las quejas más generalizadas entre los lucenses, muy especialmente entre las personas mayores, que no se atreven a salir de sus casas a determinadas horas. En nuestro programa nos comprometemos a realizar planes específicos de seguridad en cada zona, como algo prioritario, instalando de verdad la policía de barrio. Si es necesario aumentar la plantilla de la policía local lo haremos.

13 Anónimo 09/07/2015 13:14

¿ Qué medidas propone usted para fomentar el turismo en la ciudad?

Manuela López Besteiro:

El turismo tiene que ser uno de los ejes de desarrollo de nuestra ciudad. Lugo tiene un gran patrimonio histórico. La muralla de Lugo, declarada Patrimonio de la Humanidad, debe ser el referente de toda nuestra oferta turística. Desgraciadamente, dos años y medio después de este reconocimiento, el 85% de las empresas turísticas no la conocen. Este fallo en la promoción del equipo de Gobierno actual lo corregiremos creando un patronato de Turismo con un consejo del que formen parte todas las empresas y entidades que tienen algo que decir en esta materia. Apostamos por una gran campaña de difusión de las posibilidades en nuestra ciudad en el ámbito histórico, cultural, gastronómico y ecológico. Convertiremos a Lugo en la ciudad de retorno de los peregrinos del Xacobeo 2004, con campañas de promoción en todos los caminos y declararemos el año 2004 como año de la muralla. Queremos que Lugo sea el centro del mundo romano de toda Galicia con la construcción de un Centro de Interpretación de la Romanización, y queremos hacer de Lugo un referente romano en España y Europa con la celebración de congresos de las ciudades romanas.

14 Anónimo 09/07/2015 13:14

No se arrepiente de haber dejado el puesto de conselleira?

Manuela López Besteiro:

Mi trabajo en la consellería durante 9 años a las órdenes del presidente Fraga ha sido una experiencia muy gratificante porque me permitió poner en marcha planes y desarrollar servicios que no existían: planes de apoyo a la familia, de empleo para jóvenes, de igualdad de oportunidades para las mujeres, y me permitió también adquirir una experiencia en gestión que deseo trasladar al Gobierno de mi ciudad y en favor de todos los lucenses. Por tanto, no me arrepiento de haber dejado un trabajo para dedicarme en cuerpo y alma a mi ciudad.

15 Manuela López Besteiro 09/07/2015 13:14

Quisiera agradecer esta oportunidad que me ofrece La Voz de Galicia de dirigirme a tantos internautas que navegan por la Red y agradecer todas las preguntas y la atención que me habéis dedicado.