Angelgarciah

El candidato por Alternativa dos Veciños a la alcaldía de Oleiros charlará con los internautas el jueves 21 a las 18.30 horas

1 Ángel García 21/05/2015 18:33

Boas tardes. Son Ángel García Seoane, candidato de Aletrnastiva dos Veciños a alcaldía de Oleiros.

2 jose manuel 21/05/2015 18:34

Angel va a seguir gobernando para todos los ciudadanos de Oleiros?

Ángel García:

indudablemente. Sempre o fixen ao marxe da miña ideoloxia.

3 jose manuel 21/05/2015 18:35

Piensa sacar mayoria en Oleiros

Ángel García:

Eso depende do pobo. Non son adivino.

4 jose manuel 21/05/2015 18:35

Cuantas piscinas hay en Oleiros?

Ángel García:

Catro climatizadas públicas e mais de 1.300 privadas abertas.

5 José M. Dorneda 21/05/2015 18:37

Proposta1: No proxecto de beirarrúa entre Santa Cruz e Mera incluir 200 m. máis na rúa Manuel Pardo de Andrade para chegar dun xeito seguro ao complexo deportivo de Rialta.

Ángel García:

Esta rúa é dirección única e ten capacidade para peóns e automóviles.

6 isabel 21/05/2015 18:38

Bajará o seguirá subiendo el Ibi de los inmuebles

Ángel García:

O Ibi dos inmobles subiuno o señor Montoro.

7 Yago 21/05/2015 18:39

¿Que le ocurre al concello con Santa Cristina, se van a realizar obras para mejorar su imagen algún día? me refiero a sus paseos, aceras, iluminación, limpieza....

Ángel García:

Santa Cristina é a xoia da corona. Lévanse investido millóns de euros nas súas melloras. Parques, paseos, servicios...

8 Fonsi 21/05/2015 18:40

8. Gelo, ¿que se pode facer para que pague a Xunta dunha vez as expropiacións da Ártabra?

Ángel García:

Proceder a denunciar penalmente aos responsables, dado que ademais de non pagarlle aos propietarios estase a incrementar a través dos interese a deuda da Xunta de Galicia.

9 Franqueira 21/05/2015 18:41

3. ¿Qué ten pensado facer se a Xunta non pon servizo de comedor no novo colexio de Nós?

Ángel García:

Libraremos unha batalla en conxunto coa Ampa.

10 Tonecho 21/05/2015 18:43

1. ¿Qué se vai facer co superávit do ano pasado? ¿Que propoñedes desde o voso partido?

Ángel García:

Decenas de obras servicios como: renovación de redes de abastecemento de auga, melloras de instalacións deportivas públicas, mellora de edificios públicos e compra de solo para ampliar as zonas verdes de Oleiros......

11 Mila 21/05/2015 18:44

2. ¿Vaise recuperar o río de lavar de Canaval?

Ángel García:

Sí, está previsto recuperar toda contorna de Canaval con granito.

12 Lucía 21/05/2015 18:45

Hola alcalde. Son usuaria das piscinas e vivo en Perillo ¿ Vaise ampliar a piscina? Os vestiarios son moi pequenos...

Ángel García:

De inmediato. a capacidade dos vestiarios incrementase nun 100%, así como os espacios do ximnasio.

13 Teresa 21/05/2015 18:47

Enhorabuena a su formación por haber dado el paso de presentarse en otros municipios de la comarca. Muchos creemos que sus políticas son un ejemplo a seguir; ¿qué espera de Alternativa más allá de Oleiros, en lugares como Culleredo o A Coruña?

Ángel García:

Espero implantar as políticas de Alternativa se temos presencia nas corporacións, a cal esperamos acadar se os cidadáns o consideran oportuno.

14 Alberto 21/05/2015 18:49

Cree que Feijóo debería, en lugar de ir a apoiar a Tristana Moralejo, explicar primeiro a súa relación con Dorribo que derivou na imputación de Pablo Cobián? Considera que a candidatura do PP oleirense está libre dos escándalos que se produciron hai catro anos e existe realmente a renovación nas súas filas?

Ángel García:

O PP en Oleiros é mais do mesmo. A situación a nivel autonómico o nacional é farto coñecida. Na man dos cidadáns está correxila.

15 María 21/05/2015 18:52

No le parece una chulería tener coche oficial en un ayuntamiento como Oleiros para llevarle de casa al ayuntamiento, tan solo 3 km, y hasta llevarle a la piscina?

Ángel García:

En calqueira corporación como a de Oleiros é necesario dispor dun coche para as multiples xestións, tanto dentro do territorio como fora. Non como noutros concellos como o de A Coruña, que ocúltanos e desplázanse en coches a cuxos propietarios se lles pagan dietas encubiertas.

16 Antonio García 21/05/2015 18:55

Por qué un campo de Golf de lujo está bien y en 30 años Oleiros no tiene un Puerto Deportivo. No está un poco obsesionado con el comercio del suelo en un momento que ya estalló la burbuja

Ángel García:

Un campo de golf en un concello como o de Oleiros de alta calidade turística é necesario. Os portos deportivos os construíu a Xunta naqueles lugares onde si houbo unha fortísima especulación nas suas inmediacións. Caso Sanxenxo e outros, onde mais do 50% das vivendas contruidas no seu contorno están baleiras gran parte do ano

17 Juana 21/05/2015 18:56

Dígame algo bonito de sus adversarios políticos sin atragantarse

Ángel García:

Non se pode dicir algo bonito das persoas feas e sen mérito para elo.

18 Adela Torres 21/05/2015 19:01

Por qué en Oleiros no reclamó al estado o a la Xunta un polígono comercial-industrial público. No habría en ese caso más empleo hoy en Oleiros?

Ángel García:

Os polígonos promovidos polos Epes e Xestur, os seus promotores quedaban con 10% do solo pertencente aos concellos de forma gratuita. se vemos os polígonos que promoveron por toda Galicia son verdadeiros páramos que non serven para o fin que supodtamente se crearon agás o negocio da contratación da obra de urbanización.

19 Vecino de Perillo 21/05/2015 19:02

Amenazó a los dueños de Copigal para que le dejasen poner la caricatura de Rajoy?. No cree que la política del esperpento le hace salir en los medios a costa de la paralización de las obras, inversiones de las administraciones y de las empresas privadas?

Ángel García:

No solo público o Concello non lle ten que pedir permiso a ninguen para realizar accións en defensa de inversións e infraestructuras para o municipio.

20 Lola de Juan 21/05/2015 19:03

Como justifica que el ayuntamiento que gobierna haya vertido toneladas de tierra en la entrada de la playa de Porto Naval. Es un atentado ambiental.

Ángel García:

En Naval estamos a recuperar o litoral para as personas, non para os coches.

21 Irene Vázquez 21/05/2015 19:06

Cuántas veces se reunió con los demás grupos políticos para unir fuernas y demandar inversiones en Oleiros?. Ninguna verdad?.

Ángel García:

Para lograr infraestructuras e servizos de outras administracións públicas, o Goberno municipal non ten nin debe ter necesidade ningunha de relacionarse cos membros da oposición, que como é sabido o seu traballo está en impedir os logros do Goberno. Faltaba mais meter o zorro no galiñeiro.

22 José M. Dorneda. 21/05/2015 19:10

"Esta rúa é dirección única e ten capacidade para peóns e automóviles". Esta rúa é a de Santo Domingo, eu refírome á que vai desde o cruce Santa Cruz-Mera a o pazo de Meirás, C-184. A xente baixa do bus e non hai arcén.

Ángel García:

En base a túa nova intervención, as beirarruas en Oleiros fanse en relacións a cesión do solo necesario por parte dos veciños propietarios da mesma. Se fora o caso, podería levarse a diante.

23 Miguel Trillo 21/05/2015 19:11

Su partido en Arteixo ha prometido reducir a la mitad el coste de los políticos en Arteixo, pues considera que 500.000 € es muy elevado. Lo aplicará Vd. en Oleiros, donde es más elevado aún?

Ángel García:

En Oleiros cobramos por traballar. En outros sitios se lle supón. Nos non entramos a roubar.

24 Rui Carlos da Silva 21/05/2015 19:13

por qué siempre echa la culpa a los demás de sus propios fracasos?

Ángel García:

Nos non solemos fracasar en todos aqueles temas que abordamos para servir a cidadanía. Os que fracasan son aqueles que nos queren bloquear e que a pesar de todo non o conseguen.

25 María 21/05/2015 19:14

Hai uns meses dixo neste xornal que todos os vecinos de Oleiros recibiríamos nas nosas casas o libro "Oleiros, a forza dun pobo" ¿Por que algúns aínda non o temos?

Ángel García:

O libro foi enviado persoalmente a todos os domicilios de Oleiros. En aqueles nos que non se encontraba o residente se lle deixaba unha traxeta para recollelo na casa do concello. Pode vostede vir a retiralo cando queira sen tarxeta ou con ela.

26 Marieta 21/05/2015 19:16

¿Que vai pasar na parcela do Maxi? ¿Que é o que vostede espera que pase?

Ángel García:

No Maxi farase un hotel. O BNG montou a súa campaña electoral encuberta coa citada finca privada. Santa Cruz aberta ao mar foi posible grazas a Alternativa dos Veciños.

27 Juan Calvelo 21/05/2015 19:17

tan feos le parecen los demás, o es que Vd. se cree muy guapo?. le recomiendo que revise su fotografía de estos días de La Voz de Galicia

Ángel García:

Eu non son guapo, son atractivo.

28 Ángel García 21/05/2015 19:18

Grazas polas vosas preguntas. Espero que quedaran respostadas e espero tamén que nos votedes na Coruña, Arteixo, Culleredo e Oleiros. Hasta la victoria!